INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

Valberedning till BE Groups årsstämma 2019 utsedd

25 October 2018, 14:00

I enlighet med bolagets principer har en valberedning inför årsstämman 2019 utsetts.

I valberedningen ingår Bengt Stillström (AB Traction), Johan Ahldin (The Pure Circle AB), Alf Svedulf (privat inkl. bolag) samt Petter Stillström, ordförande BE Group AB, tillika sammankallande för valberedningen.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 25 april 2019 kan göra det via e-post till valberedningen@begroup.com eller brev till "BE Groups valberedning”, BE Group AB (publ), Box 225, 201 22 Malmö.

Läs mer på www.begroup.com.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Daniel Fäldt, CFO tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2018 klockan 14.00 CET.