INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

Peter Andersson ny VD och koncernchef för BE Group

04 July 2019, 17:00

Peter Andersson har utsetts till VD och koncernchef för BE Group AB. Peter är sedan 2016 anställd i BE Group som affärsområdeschef för Produktion Sverige & Polen samt har ansvarat för flera omstruktureringar i BE Groups tidigare verksamheter i Eskilstuna och Tjeckien. Peter har tidigare varit verksam i ledande befattningar i svenska och internationella företag såsom Ineos Styrolution, Disab Vaccuum Technology och Alfa Laval.

Peter är 44 år gammal och har en högskoleingenjörsutbildning från Lunds Tekniska högskola.

Peter Andersson tillträder som VD och koncernchef senast den 11 oktober 2019.

”Det är glädjande att kunna presentera Peter som ny chef för BE Group som under sin tid på BE Group har visat prov på gott affärsmannaskap och på ett framgångsrikt sätt utvecklat den svenska produktionsaffären till en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet.”  

Petter Stillström
Styrelsens ordförande

Frågor hänvisas till styrelsens ordförande Petter Stillström, 070-747 56 61.

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 17.00 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.