INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group har ändrat rapportdatum för första kvartalet 2020

06 April 2020, 16:00

BE Group AB (publ) har ändrat rapportdatum för delårsrapporten januari - mars 2020. Nytt datum är den 9 april 2020 istället för tidigare kommunicerat den 29 april 2020. 

Bakgrunden till beslutet är att bolaget då snabbare kan lägga arbetet med det första kvartalet bakom sig för att istället fokusera på framtida utmaningar i rådande omvärldsklimat med anledning av Covid-19.
 
Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.