INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group satsar stort i Norrköping

18 July 2019, 08:00

Styrelsen för BE Group har fattat beslut om att investera i en ny produktionslinje för kapning, blästring och målning till anläggningen i Norrköping. Den nya linjen har en unikt hög automatiseringsgrad och kommer driftsättas under första kvartalet 2020. Investeringen innebär ett stort tekniksprång vilket ökar flexibiliteten, kortar ledtiderna och utökar kunderbjudandet. Den nya anläggningen ger också högre leveranssäkerhet och kvalitet. Investeringar görs även i utökad CNC bearbetning och robotisering för att ytterligare effektivisera och skapa mervärden till kunderna.

De totala investeringarna uppgår till ca 60 MSEK och i samband med beslutet om investeringar har även befintligt hyresavtal förlängts till 2029 för Norrköpingsanläggningen.

Dessa åtgärder stärker BE Groups långsiktiga satsning på att vara den mest professionella stålpartnern till svensk bygg- och tillverkningsindustri.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.