INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

Ny CFO för BE Group AB (publ)

28 November 2019, 15:30

Christoffer Franzén har rekryterats som ny CFO på BE Group AB och kommer att ingå i koncernledningen. Christoffer kommer närmast från en roll som Senior Finance Business Partner inom Scan Global Logistics. Christoffer har utöver detta arbetat som CFO för Europarts svenska dotterbolag och har haft flera ledande controllerbefattningar inom Getinge och ArjoHuntleigh.

Jag ser fram emot att välkomna Christoffer till vår koncernledning och fortsätta utveckla och effektivisera BE Group tillsammans. Christoffer tillträder som CFO i början av mars.

Peter Andersson, VD  

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef

tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.