KALENDER

KALENDER 2019/2020

30 januari Bokslutskommuniké 2019 kl. 07.45
Början av april Årsredovisning 2019  
29 april Delårsrapport januari - mars 2020  
29 april Årsstämma 2020 kl. 15:00