ÅRSSTÄMMA 2020

ÅRSSTÄMMA 2020

BE Group ABs årsstämma hålls onsdagen den 29 april 2020 kl. 15.00 i Malmö.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman, förutsatt att styrelsen har fått en begäran om detta senast sju veckor innan årsstämman, det vill säga den 11 mars 2020.

Ärendet skickas till AGM@begroup.com eller via post till Årsstämman, BE Group AB, Box 225, 201 22 Malmö.