ÅRSSTÄMMA 2019

ÅRSSTÄMMA 2019

BE Group ABs årsstämma hålls torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 i Malmö.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman, förutsatt att styrelsen har fått en begäran om detta senast sju veckor innan årsstämman, det vill säga den 7 mars 2019.

Ärendet skickas till AGM@begroup.com eller via post till Årsstämman, BE Group AB, Box 225, 201 22 Malmö.