STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 30 SEPTEMBER, 2019

NAMN ANTAL AKTIER %
AB TRACTION 2 902 526 22,3
SVEDULF FASTIGHETS AB 1 659 199 12,8
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 994 194 7,6
CATELLA FONDFÖRVALTNING 656 811 5,1
THE PURE CIRCLE AB 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 247 122 1,9
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 200 076 1,5
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 180 329 1,4
SWEDBANK FÖRSÄKRING 156 866 1,2
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 147 551 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB