STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 28 JUNI, 2019

NAMN ANTAL AKTIER %
AB TRACTION 2 902 526 22,3
SVEDULF FASTIGHETS AB 1 035 493 8,0
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 018 506 7,8
CATELLA FONDFÖRVALTNING 957 234 7,4
THE PURE CIRCLE AB 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 247 122 1,9
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 195 771 1,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 162 344 1,3
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 148 551 1,1
RIDDERSTRÅLE, CARL-ERIK 145 846 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB