STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 30 DECEMBER, 2020

NAMN ANTAL AKTIER %
AB TRACTION 3 078 000 23,7
SVEDULF FASTIGHETS AB 3 017 071 23,2
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 844 739 6,5
QUILTER INTER ISLE OF MAN LTD 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 258 334 2,0
SEB AB, LUXEMBOURGH BRANCH, W8IMY 209 970 1,6
RIDDERSTRÅLE, DÖDSBO, CARL-ERIK 145 846 1,1
INTERNATIONAL IOM LTD 145 809 1,1
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 144 809 1,1
NORDEA BANK ABP, NORDEA BANK AB (PUBL) 143 757 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB