STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 30 JUNI, 2020

NAMN ANTAL AKTIER %
SVEDULF FASTIGHETS AB 3 017 071 23,2
AB TRACTION 2 955 973 22,7
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 816 712 6,3
QUILTER INTER ISLE OF MAN LTD 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 257 134 2,0
SEB AB, LUXEMBOURGH BRANCH, W8IMY 209 970 1,6
RIDDERSTRÅLE, CARL-ERIK 145 846 1,1
INTERNATIONAL IOM LTD 145 809 1,1
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 145 667 1,1
NORDEA BANK ABP, NORDEA BANK AB (PUBL) 144 378 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB