AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 DECEMBER, 2020

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 88,7%
Övriga världen 11,3%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 21,6%
Juridiska personer 78,4%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 3 579 329 659 2,5%
501 - 1 000 314 235 725 1,8%
1 001 - 5 000 354 806 449 6,2%
5 001 - 10 000 42 293 259 2,3%
10 001 - 15 000 17 198 741 1,5%
15 001 - 20 000 13 224 655 1,7%
20 001 - 52 10 921 636 84,0%
TOTALT 4 371 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB